Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Sztutowo  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Sztutowo

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Sztutowo.

Mapa Geoportal Sztutowo

Dane urzędu

Urząd Gminy Sztutowoul. Gdańska 55Sztutowo, 82-110

Tel: 55 2478151

Fax: 55 2478396

Elektroniczna skrzynka podawcza: /sztutowo/skrytka

E-mail: info@sztutowo.ug.gov.pl

Powiat: nowodworski

Województwo: pomorskie

Numer TERYT gminy Sztutowo: 2210052

Witryna: www.sztutowo.pl

Władze lokalne: Wójt Robert Zielińskiinfo@sztutowo.ug.gov.pl

Gmina Sztutowo w liczbach

Powierzchnia gminy Sztutowo*

112 km2

1225 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Sztutowo*

3 622 mieszkańców

2225 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Sztutowo*

32 mieszkańców na km2

2102 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Sztutowo

Geoportal Sztutowo prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Sztutowo

Jak powstał Geoportal gminy Sztutowo?

Geoportal Sztutowo powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Sztutowo, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Sztutowo umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Sztutowo

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Sztutowo?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Sztutowo;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Sztutowo;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Sztutowo;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Sztutowo;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Sztutowa.
Informacje na Geoportalu Sztutowo

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Sztutowo?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Sztutowo;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Sztutowo;
 • Rejestr MPZP Sztutowo;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Sztutowo;
 • Mapa Topograficzna gminy Sztutowo;
 • Mapa Solarna gminy Sztutowo;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Sztutowo;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Sztutowo

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Sztutowo?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Sztutowo.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Sztutowo łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Sztutowie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Sztutowa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Sztutowo, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Sztutowo oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Sztutowo. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Sztutowa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Sztutowa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Sztutowo. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Sztutowo.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Sztutowie.

  Geoportal gminy Sztutowo posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Sztutowo. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Sztutowie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Sztutowo przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Sztutowie.

  W Geoportalu Sztutowo przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Sztutowo. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Sztutowie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Sztutowo zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Sztutowo, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Sztutowo oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Sztutowo.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Sztutowo. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Sztutowo są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Sztutowo podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Sztutowo.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Sztutowie. W Geoportalu gminy Sztutowo udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Sztutowie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Sztutowo.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Sztutowo. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Sztutowo dla mieszkańców

Geoportal Sztutowo jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Sztutowo. Na mapie Sztutowa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Sztutowo mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Sztutowo. Korzystając z map Geoportalu gminy Sztutowo w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Sztutowo są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Sztutowo dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Sztutowo dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

odkryj historię podkarpacia

Odkryj historię Podkarpacia w Geoportalu Na Mapie!

Przejdź do wpisu