Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Sztutowo  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Sztutowo

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Sztutowo.

Mapa Geoportal Sztutowo
Mapa z granicą gminy Sztutowo

Dane urzędu

Urząd Gminy Sztutowoul. Gdańska 55Sztutowo, 82-110

Tel: 55 2478151

Fax: 55 2478396

Elektroniczna skrzynka podawcza: /sztutowo/skrytka

E-mail: info@sztutowo.ug.gov.pl

Powiat: nowodworski

Województwo: pomorskie

Numer TERYT gminy Sztutowo: 2210052

Witryna: www.sztutowo.pl

Władze lokalne: Wójt Robert Zielińskiinfo@sztutowo.ug.gov.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Sztutowa

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Sztutowo to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Sztutowo na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Sztutowa, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Sztutowa, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Sztutowa

Gmina Sztutowo w liczbach

Powierzchnia gminy Sztutowo*

112 km2

1225 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Sztutowo*

3 622 mieszkańców

2225 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Sztutowo*

32 mieszkańców na km2

2102 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Sztutowo

Geoportal Sztutowo prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Sztutowo, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Sztutowo.

Dostęp do danych Geoportalu Sztutowo

Jak powstał Geoportal gminy Sztutowo?

Geoportal Sztutowo powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Sztutowo, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Sztutowo.

Geoportal Sztutowo umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Sztutowo oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Sztutowo, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Sztutowo

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Sztutowo?

Informacje na Geoportalu Sztutowo

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Sztutowo?

Korzyści z Geoportalu Sztutowo

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Sztutowo?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Sztutowo.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Sztutowo łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Sztutowie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Sztutowa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Sztutowo, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Sztutowo oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Sztutowo. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Sztutowa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Sztutowa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Sztutowo. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Sztutowo.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Sztutowie.

  Geoportal gminy Sztutowo posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Sztutowo. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Sztutowie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Sztutowo przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Sztutowie.

  W Geoportalu Sztutowo przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Sztutowo. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Sztutowie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Sztutowo zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Sztutowo, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Sztutowo oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Sztutowo.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Sztutowo. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Sztutowo są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Sztutowo podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Sztutowo.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Sztutowie. W Geoportalu gminy Sztutowo udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Sztutowie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Sztutowo.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Sztutowo. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Sztutowo.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Sztutowo, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Sztutowo. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Sztutowo.

 • Zabytki w gminie Sztutowo

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Sztutowo. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Sztutowo oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Sztutowo.

 • Informacje o wyborach w gminie Sztutowo

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Sztutowo. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Sztutowo i wiele istotnych informacji.

Geoportal Sztutowo dla mieszkańców

Geoportal Sztutowo jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Sztutowo. Na mapie Sztutowa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Sztutowo mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Sztutowo. Korzystając z map Geoportalu gminy Sztutowo w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Sztutowo są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Sztutowo dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Sztutowo dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu