Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Sztutowo w liczbach

Geoportal Sztutowo

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Sztutowo

Sztutowo, gmina w województwie pomorskim, powiat nowodworski.

Powierzchnia gminy Sztutowo wynosi 112 km2, zajmuje 1225 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Sztutowo zamieszkuje 3 622 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 2225 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Sztutowo wynosi 32, jest 2102 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Sztutowo. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Sztutowo prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Sztutowo.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Sztutowo: 1121225
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Sztutowo: 0,081834
Lesistość w % w gminie Sztutowo: 15,81633
Ludność na 1 km2 w gminie Sztutowo: 322102
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Sztutowo: -3,31089
Liczba ludności ogółem w gminie Sztutowo: 3 6222225
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Sztutowo: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Sztutowo: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Sztutowo: 12,26-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Sztutowo: 74,9-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Sztutowo: 15890
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Sztutowo: 3,61264
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Sztutowo: 85,7-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Sztutowo: 12251
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Sztutowo: 17717
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Sztutowo: 705,51806
Przedszkola bez specjalnych w gminie Sztutowo: 11423
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Sztutowo: 459,781
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Sztutowo: 94,7743
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Sztutowo: 4,4365
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Sztutowo: 1851892
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Sztutowo: 5 241-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Sztutowo: 5 929-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Sztutowo: 6 591-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Sztutowo: 80,91881
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Sztutowo: 95,267
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Sztutowo: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Sztutowo: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Sztutowo: 80,91618
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Sztutowo: 95,226

Źródłem danych statystycznych dla gminy Sztutowo jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Sztutowo, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Sztutowo. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.